Phát hiện ra cơ chế gây hại của một thuốc chống đái tháo đường