Steve Jobs và ung thư tụy tạng (pancreatic cancer)